Category: BỆNH NẤM HỒNG

BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Tác nhân gây bệnh nấm hồng trên cây sầu riêng Không chỉ riêng trên cây sầu riêng mà hầu hết bệnh nấm hồng trên các loại cây thân gỗ khác đều do nấm Erythricium salmonicolor gây ra.  Triệu chứng, biểu hiện bệnh nấm hồng trên cây sầu riêng Khi cây sầu riêng vừa bị nấm
X