Category: BỆNH ĐỐM ĐEN

TRIỆU CHỨNG,THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI ĐEN TRÁI TRÊN CÂY ỔI

Tên khoa học: Phyllosticta psidijcola Triệu chứng của bệnh thối đen trái do nấm Phyllosticta psidijcola Bệnh xuất hiện khi trái đã lớn. Vết bệnh lúc đầu là 1 đốm tròn nhỏ màu nâu, sau đó phát triển lớn dần lên thành hình bất định. Chính giữa vết bệnh có những vòng đồng tâm chứa những bụi

BIỆN PHÁP PHONG TRỪ BỆNH ĐỐM ĐEN DÂU TÂY

Tên khoa học: Colletotrichum acutatum 1. Triệu chứng – Khi trái chín, xuất hiện những đốm tròn có màu nâu. – Những đốm tròn sạm màu và sau đó biến thành màu đen hoàn toàn. Nếu trái bị nhiễm bệnh trước khi chín thì toàn bộ trái sẽ bị đen và héo. Trong quá trình vận
X