Thuốc trị vi khuẩn

 • ELCARIN -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VI KHUẨN TRÊN CÂY TRỒNG

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH CHÁY LÁ DO VI KHUẨN TRÊN CÂY BẮP CẢI

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH ĐEN GÂN BẮP CẢI

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH DO NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY HẠI

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM CHÁY LÁ THUỐC LÁ

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM SỌC VI KHUẨN LÁ LÚA

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH GIÁC BAN BÔNG

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH Thối nhũn, thối nâu, vi khuẩn trên cây họ cải

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH Thối nhũn, thối nâu, vi khuẩn TRÊN HOA LAN

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MỦ LÁ DÂU TÂY

  Quick View
 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MÙ TRÁI VI KHUẨN

  Quick View
X