Tag: BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Tác nhân – triệu chứng Bệnh thán thư trên sầu riêng do tác nhân nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. Bệnh gây hại nặng trong mùa mưa. Khi có cây nhiễm bệnh, bào tử nấm sẽ truyền theo gió, rơi xuống đất, lan truyền qua nước tưới để lan sang cây khác. Bệnh gây hại phổ biến trên
X