Tag: BÍ QUYẾT GIÚP CÂY SẦU RIÊNG BUNG ĐỌT ĐỒNG LOẠI

BÍ QUYẾT GIÚP CÂY SẦU RIÊNG BUNG ĐỌT ĐỒNG LOẠI, MẬP ĐỌT, XANH LÁ VÀ DÀY LÁ – SIÊU VỌT ĐỌT

THÀNH PHẦN: Chất hữu cơ 25%, N 3%, tỷ lệ C/N 4.5, pH 6.5 Phụ gia bổ sung 17 loại acid amino từ nguyên liệu gốc với hàm lượng 45% được thủy phân từ đạm cá rong biển CÔNG DỤNG:  Sản phẩm hữu cơ cao cấp từ Mỹ với chiết xuất từ đạm cá rong
X