Tag: Các loại bệnh đốm lá trên cây trồng và cách chữa trị hiệu quả nhất

Các loại bệnh đốm lá trên cây trồng và cách chữa trị hiệu quả nhất

Các loại bệnh đốm lá phổ biến Bệnh đốm lá Frogeye do nấm Cercospora Brassicicola gây ra Bệnh đốm lá do nấm Cercospora Brassicicola; gây ra, đốm lá Frogeye gây ra các đốm màu xanh nhạt, xám hoặc trắng trên lá. Các đốm được bao quanh bởi một vòng màu nâu và có thể có
X