Tag: molypden

HỖ TRỢ CÂY SẦU RIÊNG KHÁNG KHUẨN, KHÁNG BỆNH VÀ CHỐNG CHỊU TỐT – FETRILON-COMBI

Thành phần của phân bón vi lượng FETRILON COMB Ôxýt Manhê(MgO)  : 3,3 % Măngan (Mn)          : 4,0 % Sắt (Fe)                   : 4,0% Lưu huỳnh (S)         : 3,0% Đồng (Cu)               :1,5 % Kẽm (Zn)                :1,5 % Boron (B)                : 0,5% Molybden(Molybden): 0,1% Côban (Co)             :0,005 % MUA HÀNG TẠI
X