Tag: RỆP SÁP HẠI RỄ CÂY TRỒNG CÁCH DIỆT RỆP SÁP HIỆU QUẢ NHẤT

RỆP SÁP CÂY CÓ MÚI - BÌA

RỆP SÁP HẠI RỄ CÂY TRỒNG CÁCH DIỆT RỆP SÁP HIỆU QUẢ NHẤT

Rệp sáp (Pseudococus spp) hiện là đối tượng dịch hại khá quan trọng đối với hầu hết các loại cây trồng và gây hại gần như tất cả các bộ phận của cây làm giảm hơn 80% chất lượng thương phẩm hàng nông sản nên hiệu quả sản xuất cũng giảm làm cho người làm
X