PHÂN THUỐC SẦU RIÊNG

 • HITOCO 40 500ML – BỔ SUNG 17 LOẠI AXIT AMIN CỰC TỐT CHO SẦU RIÊNG – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 40 500ML – BỔ SUNG 17 LOẠI AXIT AMIN CỰC TỐT CHO SẦU RIÊNG – Hội Sầu Riêng Việt Nam

 • HITOCO 40 500ML – HỖ TRỢ SẦU RIÊNG CHỐNG VÀNG TRÁI, SƯỢNG TRÁI – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 40 500ML – HỖ TRỢ SẦU RIÊNG CHỐNG VÀNG TRÁI, SƯỢNG TRÁI – Hội Sầu Riêng Việt Nam

 • HITOCO 40 500ML – HỖ TRỢ SẦU RIÊNG LỚN TRÁI, MỎNG VỎ – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 40 500ML – HỖ TRỢ SẦU RIÊNG LỚN TRÁI, MỎNG VỎ – Hội Sầu Riêng Việt Nam

 • HITOCO 40 500ML – HỖ TRỢ SẦU RIÊNG XANH GAI, CƠM ĐẦY, ĐẸP TRÁI, TRÒN TRÁI – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 40 500ML – HỖ TRỢ SẦU RIÊNG XANH GAI, CƠM ĐẦY, ĐẸP TRÁI, TRÒN TRÁI – Hội Sầu Riêng Việt Nam

 • HITOCO 39 500ML 160K – GIÚP SẦU RIÊNG RA BÔNG, HẠN CHẾ ĐI ĐỌT – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 39 500ML 160K – GIÚP SẦU RIÊNG RA BÔNG, HẠN CHẾ ĐI ĐỌT – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  160.000 
 • HITOCO 39 500ML 160K – XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG NGHỊCH VỤ THEO Ý MUỐN – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 39 500ML 160K – XỬ LÝ RA HOA SẦU RIÊNG NGHỊCH VỤ THEO Ý MUỐN – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  160.000 
 • HITOCO 39 500ML 160K – PHÁ VỠ MIÊN TRẠNG, KÍCH MẮT CUA NỨT MẠNH VÀ KÉO MẮT CUA KHỎI THÂN – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  HITOCO 39 500ML 160K – PHÁ VỠ MIÊN TRẠNG, KÍCH MẮT CUA NỨT MẠNH VÀ KÉO MẮT CUA KHỎI THÂN – Hội Sầu Riêng Việt Nam

  160.000 
 • HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – CHỐNG NỨT TRÁI, MÉO TRÁI, THỐI TRÁI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

  HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO – CHỐNG NỨT TRÁI, MÉO TRÁI, THỐI TRÁI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

  150.000 
 • HITOCO 28 – BÍ QUYẾT GIÚP CÂY TRỒNG BUNG ĐỌT ĐỒNG LOẠT, MẬP ĐỌT VÀ XANH LÁ

  HITOCO 28 – BÍ QUYẾT GIÚP CÂY TRỒNG BUNG ĐỌT ĐỒNG LOẠT, MẬP ĐỌT VÀ XANH LÁ

  140.000 
 • SIÊU PHỤC HỒI – PHÂN BÓN HỮU CƠ NUTRI TURF 3-3-3 – THÍCH HỢP PHỤC HỒI CÂY

  SIÊU PHỤC HỒI – PHÂN BÓN HỮU CƠ NUTRI TURF 3-3-3 – THÍCH HỢP PHỤC HỒI CÂY

  150.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THÁN THƯ TRÊN SẦU RIÊNG

  THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THÁN THƯ TRÊN SẦU RIÊNG

 • THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THÁN THƯ TRÊN SẦU RIÊNG

  THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THỐI TRÁI TRÊN SẦU RIÊNG

 • THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THÁN THƯ TRÊN SẦU RIÊNG

  THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ NẤM HỒNG TRÊN SẦU RIÊNG

 • THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THÁN THƯ TRÊN SẦU RIÊNG

  THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ CHÁY LÁ TRÊN SẦU RIÊNG

 • THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ THÁN THƯ TRÊN SẦU RIÊNG

  THUỐC TRỪ BỆNH AHA 500SC HAPPY GOLD- ĐẶC TRỊ NỨT THÂN XÌ MỦ TRÊN SẦU RIÊNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN TRÊN CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO ÚA TRÊN CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SÉT TRÊN CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LỠ CỔ RỂ TRÊN CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH UNG THƯ NGÔ

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI ĐEN NGỌN

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM GỈ CÁNH HOA

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI HẠCH TRÊN CÂY TRỒNG

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN HOA HỒNG

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI XOÀI

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI BẦU BÍ

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI NHO

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN TÁO

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI DÂU TÂY

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI NHÃN

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÀ PHÊ

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY ĐIỀU

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY MĂNG CỤT

 • VICTORY 585EC – THUỐC TRỊ BỌ DƯA TRÊN CÂY HỌ BẦU BÍ

 • VICTORY 585EC – THUỐC TRỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC TRỊ BỌ RẦY, RỆP GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐẤT TRÊN RAU MÀU

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC QUẢ, DÒI ĐỤC LÁ TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CLUBROOT TRÊN CÂY HỌ CẢI

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO ÚA DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SÉT TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN TRÊN CÂY TRỒNG

 • VICTORY 585EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU RẦY CHO CÂY TRỒNG

 • CURZATE M8 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

 • ANVIL 5SC – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

 • JAVIDAN 250WP – THUỐC ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI RẦY GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

 • Melody® Duo 66,75WP – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

 • XÔ ĐÔNG DOANH – PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK 20.20.15 KIVUPER XÔ XANH NV RA RỂ BUNG ĐỌT ĐÂM CHỒI TĂNG PH

 • NPK ĐÔNG DOANH – PHÂN BÓN SỬ DỤNG SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI, ĐÂM TƯỢC, TẠO TÁN

 • BINHTAXYL 25EC KING METALAXYL – THUỐC TRỪU BỆNH THỐI TRÁI, XÌ MỦ, THỐI NHŨN, RỈ SẮT

 • BIO SUPER HUMIC – RA RỄ ĐẺ NHÁNH CHỐNG NGỘ ĐỘC HỮU CƠ GIẢI ĐỘC PHÈN

 • CHAPAON 770WP – CHUYÊN TRỊ VI KHUẨN TRỪ BỆNH NẤM HỒNG, RỬA VƯỜN TẨY RONG RÊU, TẢO ĐỎ

 • MAXIMA 5000 – CHẾ PHẨM TRỢ LỰC THẾ HỆ MỚI LOANG TRẢI CỰC NHANH THẤM SÂU CỰC MẠNH DÀNH CHO CÂY

 • CHẾ PHẨM Y TẾ DIỆT CÔN TRÙNG HALO CPC 777

 • KALI BO SỮA – THÚC TRÁI LỚN NHANH, SÁNG HẠT, CHẮC NHÂN, NGỌT TRÁI, DẬY MÙI

 • Thuốc trừ sâu Applaud 25WP

 • Thuốc trừ sâu Applaud 25SC

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM CHÁY LÁ THUỐC LÁ

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH Thối nhũn, thối nâu, vi khuẩn TRÊN HOA LAN

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH Thối nhũn, thối nâu, vi khuẩn trên cây họ cải

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH CHÁY LÁ DO VI KHUẨN TRÊN CÂY BẮP CẢI

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MÙ TRÁI VI KHUẨN

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH GIÁC BAN BÔNG

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH ĐEN GÂN BẮP CẢI

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MỦ LÁ DÂU TÂY

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM SỌC VI KHUẨN LÁ LÚA

 • THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨN – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH DO NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY HẠI

 • EXYLATE 30SL- LOANG TRẢI VÀ THẤM SÂU CỰC MẠNH

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ TRÊN CÀ CHUA

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CÓ MÚI

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO ÚA TRÊN CÂY CÀ CHUA

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY BẦU BÍ

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM ĐEN TRÊN HOA HỒNG

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN KHOAI TÂY

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN DƯA HẤU

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT CÂY CON TRÊN ĐẬU PHỘNG ( LẠC)

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY HỒ TIÊU

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MỦ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

 • Vifu-Super –DÙNG CHO CÀ PHÊ TRỊ RỆP SÁP

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- DÙNG CHO HỒ TIÊU TRỊ TUYẾN TRÙNG

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN TRÊN LÚA

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ SÂU NĂN TRÊN LÚA

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ RẦY NÂU TRÊN LÚA

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG CHO LÚA

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG CHO CÀ PHÊ

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY NGÔ

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY MÍA

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ SÙNG ĐẤT CHO CÂY MÍA

 • VifuSuper – THUỐC TRỪ SÂU

 • Vifu-Super 5GR (Cty CP TST Việt Nam)- ĐẶC TRỊ SÂU TRÊN CÂY TRỒNG

 • HUSSA 722SL – HIỆU MAXBULL ĐẶC TRỊ BỆNH TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY TRỒNG

 • BIO SUPER HUMIC – PHÂN BÓN HỖN HỢP – HỒI SINH NÔNG LÂM

  90.000 
 • CHẾ PHẨM MEN VI SINH NẤM TRICHODERMA

 • Chế phẩm sinh học BIO JAPAN

 • VIÊN SỦI DIỆT KHUẨN KHỬ NẤM AQUA- JAPAN

 • VUA BỌ TRĨ AMAREP 500EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĂN LÁ HẠI KHOAI LANG

  195.000 
 • VUA BỌ TRĨ AMAREP 500EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG

  195.000 
 • VUA BỌ TRĨ AMAREP 500EC – THUỐC ĐẶC TRỊ CÔN TRÙNG GÂY HẠI SIÊU HIỆU QUẢ

  195.000 
 • AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

  220.000 
 • SHA CHONG JING 95WP- đặc trị côn trùng, sâu bệnh trên cây trồng

 • EXTRA – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ TRÊN CÂY TRỒNG

  125.000 
 • ELCARIN -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VI KHUẨN TRÊN CÂY TRỒNG

 • DỚN TRẮNG CHILE MOSS AAA

  48.000 
 • VỎ THÔNG ORCHIATA (Size 9-12mm)

  25.000 
 • TÚI LƯỚI ĐỰNG PHÂN TAN CHẬM

  72.000 
 • THẺ GHI TÊN CÂY

  74.000 
 • VỎ THÔNG ALFABARK Size S (Cỡ 18-25mm)

  16.000 
 • MÁY BẮN GHIM CẦM TAY

  347.000 
 • VỎ THÔNG ORCHIATA (Size 12-18mm)

  25.000 
 • VỎ THÔNG ORCHIATA (Size 18-25mm)

  25.000 
 • VỎ THÔNG ORCHIATA (Size 6-9mm)

  23.000 
 • THẺ GHI TÊN CÂY – Đài Loan

  103.000 
 • Bình Xịt Bóng Lá LeafShine (Chrysal)

  168.000 
 • Rêu rừng

  33.000 
 • Khoan Mini Tangshi

  126.000 
 • BỘ DAO ĐA NĂNG C-MART

  230.000 
 • DỚN TRẮNG CHILE MOSS

  1.556.000 
 • DÂY KẼM BỌC KIM TUYẾN

  87.000 
 • CHẬU NHỰA TRỒNG CÂY MÔ

  27.000 
 • CHẬU NHỰA TRỒNG LAN 12cm

  14.000 
 • DỚN BẢNG CHỮ NHẬT

  29.000 
 • CHẬU NHỰA TRỒNG LAN 14cm

  22.000 
 • VỈ NHỰA TRỒNG CÂY MÔ

  228.000 
 • BÉC PHUN SƯƠNG 7 HƯỚNG

  57.000 
 • KÉO CẮT CÀNH TOP KM-814-2

  103.000 
 • VỎ THÔNG ALFABARK 6-9mm

  16.000 
 • VỎ THÔNG ALFABARK Size SS (Cỡ 12-18mm)

  16.000 
 • PIPET PASTEUR 3ML

  4.000 
 • LỌ THUỶ TINH NẮP PIPET

  12.000 
 • DÂY NHÔM MẠ ĐỒNG 1.2mm

  113.000 
 • DÂY NHÔM MẠ ĐỒNG 0.8mm

  113.000 
 • BĂNG KEO SÁP NÂU

  165.000 
 • CẦN XỊT 1 BÉC DUDACO

  48.000 
 • Vòi Phun Nước Aqua Mate W – 9301

  272.000 
 • Vòi Phun Nước Aqua Mate W – 9302

  272.000 
 • VỎ THÔNG ORCHIATA ( Size 3-6mm )

  23.000 
 • MIẾNG DÁN BẪY CÔN TRÙNG

  230.000 
 • CHẬU LỌNG GỖ SAO 20cm

  155.000 
 • CHẬU TRÒN GỖ SAO 20cm

  96.000 
 • CHẬU MẬN GỖ SAO Phi 25cm

  129.000 
 • KẸP BƯỚM ĐÀI LOAN (LỚN)

  48.000 
 • KẸP BƯỚM

  38.000 
 • VIÊN ĐẤT NUNG POPPER (Kích thước XL 13-14mm)

  22.000 
 • Sơ dừa miếng đóng kiện GROW!T Coco Coir Chips

  182.000 
 • Cám dừa đóng kiện GROW!T Coco Coir Mix

  150.000 
 • MUỖNG ĐỊNH LƯỢNG PHÂN BÓN

  4.000 
 • DỚN ĐĨA TRÒN

  46.000 
 • CHẬU HOA LAN CAN VUÔNG TALOPA

  126.000 
 • CHẬU HOA LAN CAN CHỮ NHẬT TALOPA

  191.000 
 • CHẬU CHỮ NHẬT NHỎ TALOPA

  85.000 
 • KHUNG SẮT TREO CHẬU CHỮ NHẬT NHỎ

  87.000 
 • CHẬU LAN NHỰA GIẢ ĐẤT PHI 15cm

  96.000 
 • CHẬU NHỰA LỤC GIÁC GIẢ ĐÁ MÀU CAM GẠCH 22 x 24 Cm

  81.000 
 • CHẬU NHỰA LỤC GIÁC GIẢ ĐÁ MÀU XÁM  17 x 19 Cm

  51.000 
 • CHẬU MÂY ĐAN BẦU TRẮNG

  35.000 
 • CHẬU NHỰA VUÔNG VĂN GẠCH

  9.000 
 • CHẬU NHỰA LỤC GIÁC CÓ DÂY TREO 20cm

  20.000 
 • CHẬU NHỰA TREO TRÒN BÁT GIÁC 16 cm

  12.000 
 • CHẬU NHỰA TREO TRÒN BÁT GIÁC 20 Cm

  16.000 
 • CHẬU NHỰA KHÍA TRÒN TRẮNG SỮA 13cm

  18.000 
 • BÌNH XỊT 2 LÍT KHÔNG ĐẾ DUDACO 202

  57.000 
 • CHẬU NHỰA GIẢ GỖ NÂU 20CM

  85.000 
 • CHẬU NHỰA GIẢ GỖ NÂU 26CM

  129.000 
 • CHẬU TRỒNG CÂY VÂN ĐÁ GIẢ SỨ 33cm

  100.000 
 • KHAY TRỒNG RAU CHỮ NHẬT NHỎ TALOPA

  151.000 
 • CHẬU HOA TRÒN CAO NHỎ TALOPA

  61.000 
 • CHẬU HOA TRÒN CAO TRUNG TALOPA

  100.000 
 • BỘ 3 DỤNG CỤ LÀM VƯỜN MINI CENTURY USA LU-BDCLV

  81.000 
 • VỎ THÔNG NewZita Plus Size 6–9mm

  13.000 
 • VỎ THÔNG NewZita Plus Size 9-12mm

  13.000 
 • VỎ THÔNG NewZita Plus Size 12-18mm

  13.000 
 • VỎ THÔNG NewZita Plus Size 18-30mm

  13.000 
 • KHAY ƯƠM ĐA NĂNG 40 LỖ (600 x 380 x 80 : Ø70)

  259.000 
 • KHAY ƯƠM ĐA NĂNG 70 LỖ (600 x 380 x 50 : Ø45)

  259.000 
 • VĨ ƯƠM ĐA NĂNG 104 LỖ (560 x 365 x 40 : Ø40)

  129.000 
 • CHẬU NHỰA BÁC GIÁC 33 x 28 Cm

  100.000 
 • BẦU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY CON C2

  111.000 
 • 10 DÂY KẼM MÓC CHẬU LAN 7 TẤC

  25.000 
 • DÂY KẼM BỌC NHỰA CỘT LAN

  87.000 
 • BÌNH XỊT ĐIỆN SIÊU TỐC 16 LÍT FUSHITA FT-16A

  975.000 
 • DỚN CHILE MOSS NEWZITA

  33.000 
 • CHẬU NHỰA TRỒNG LAN PHI 23cm

  33.000 
 • Lồng bẫy ruồi vàng

  56.000 
 • LỌ THỦY TINH NẮP PIPET ( NÂU )

  12.000 
 • TÚI LỌC ĐỰNG PHÂN TAN CHẬM CÓ DÂY RÚT 10x12cm

  22.000 
 • DÂY THÍT NHỰA CỘT LAN

  20.000 
 • TÚI LỌC ĐỰNG PHÂN TAN CHẬM CÓ DÂY RÚT 5x7cm

  59.000 
 • BỘ DAO MỔ CÁN SỐ 3 MHCP (Pakistan)

  42.000 
 • BỘ DAO MỔ CÁN SỐ 3 ĐỨC

  74.000 
 • LƯỠI DAO PHẪU THUẬT DOCTOR SỐ 10

  16.000 
 • LƯỠI DAO PHẪU THUẬT DOCTOR SỐ 11

  16.000 
 • KẸP BƯỚM LỚN 2.5×2.5cm

  25.000 
 • MÚT ƯƠM CÂY HÀ LAN QUICK PLUG

  9.000 
 • MÚT HỮU CƠ ƯƠM CÂY MỸ ROOT RIOT

  33.000 
 • Ghim Cố Định Hoa Lan

  22.000 
 • CHẬU NHỰA TRỒNG LAN PHI 28cm

  150.000 
 • 50 DÂY KẼM MÓC CHẬU LAN 7 TẤC

  113.000 
 • CHẬU LỌNG GỖ SAO 30cm

  178.000 
 • CHẬU TRÒN GỖ SAO 25cm

  126.000 
 • RỌ ĐỰNG PHÂN TAN CHẬM

 • TÚI LỌC ĐỰNG PHÂN TAN CHẬM CÓ DÂY RÚT 8x10cm

  72.000 
 • DÂY KẼM MÓC CHẬU LAN 1.2m

  217.000 
 • TEM CẢNH BÁO HÀNG DỄ VỠ 10 x 6cm

  228.000 
 • VIÊN ĐẤT NUNG POPPER (Kích thước XXL 14-20mm)

  22.000 
 • CHẬU SEN GỖ SAO 30cm

  178.000 
 • DỚN CỌNG NEWZITA

  29.000 
 • CHẬU NHỰA GIẢ GỖ DẤU HỎI PHI 32cm

  176.000 
 • CHẬU NHỰA GIẢ GỖ DẤU HỎI PHI 35cm

  220.000 
 • CHẬU LAN NHỰA GIẢ ĐẤT PHI 18cm

  120.000 
 • CHẬU LAN NHỰA GIẢ ĐẤT PHI 21cm

  191.000 
 • TY CẮM CỐ ĐỊNH HOA LAN 7 TẤC

  98.000 
 • VIÊN ĐẤT NUNG SFARM Size 10 – 20mm Túi 5dm3

  43.000 
 • VIÊN ĐẤT NUNG SFARM Size 10 – 20mm Bao 50dm3

  376.000 
 • MỤN DỪA SFARM ĐÃ QUA XỬ LÝ Túi 5dm3

  17.000 
 • MỤN DỪA SFARM ĐÃ QUA XỬ LÝ Bao 20dm3

  61.000 
 • MỤN DỪA SFARM ĐÃ QUA XỬ LÝ Bao 50dm3

  126.000 
 • VỎ THÔNG ALFABARK Size SSS (Cỡ 9-12mm)

  16.000 
 • VIÊN ĐẤT NUNG SFARM Viên Nhỏ Size 5 – 10mm Túi 5dm3

  43.000 
 • VIÊN ĐẤT NUNG SFARM Viên Nhỏ Size 5 – 10mm Bao 50dm3

  376.000 
 • CHẬU MẬN GỖ SAO Phi 30cm

  165.000 
 • Ty Sắt Bọc Nhựa Kẹp Chậu Lan 37cm

  38.000 
 • GIÁ THỂ ƯƠM GIỐNG SFARM BAO 50dm3

  233.000 
 • ỐNG THÉP BỌC NHỰA ĐƯỜNG KÍNH 11MM

  20.000 
 • THANH NỐI NHỰA 2 NÚT 45CM (11MM)

  7.000 
 • KHỚP NỐI CHỮ A (11MM)

  9.000 
 • Xgel Apollo 15-65-15 + TE

  87.000 
 • VÔI TINH CHẤT 100%

  25.000 
 • VỎ TRỨNG GÀ Gói 250g

  12.000 
 • VỎ TRỨNG GÀ Gói 1Kg

  42.000 
 • VITAMIN B12

  51.000 
 • Vitamin B1-36 ( Iron Chelates )

  168.000 
 • Vitamin B1 Start 3.8L – Growmore

  516.000 
 • VIPER 50EC

  87.000 
 • VIF-FLOWER ACID AMIN

  25.000 
 • VIÊN TRỊ THỐI NHŨN ACSTREPTOCIN

  12.000 
 • VIÊN SỦI Canxi Bo

  12.000 
 • Viên sủi CANXI + Bo (AC – CABORON)

  10.000 
 • VIÊN NÉN KHALY

  81.000 
 • VIÊN NÉN ĐA NĂNG JUMBO HÀN QUỐC

  51.000 
 • VIÊN DINH DƯỠNG JOBE’S ORGANICS

  467.000 
 • VICARBEN 50SC

  38.000 
 • VI LƯỢNG MAXI-PLEX 4-0-0

  74.000 
 • Vi Lượng Haifa Multi-Micro Comb dạng viên

  267.000 
 • VI LƯỢNG ĐỒNG CAPAZ

  165.000 
 • Trung Vi Lượng AMINO – COMBI

  33.000 
 • Trichoderma SP

  85.000 
 • TOPSIN M 70WP

  12.000 
 • TOBA NET

  74.000 
 • TNP KẼM KHUẨN

  18.000 
 • TKT 16-16-8 + TE

  25.000 
 • TKS – TRICHODERMA

  165.000 
 • TKS – TINH DẦU THẢO MỘC

  121.000 
 • TKS – PSEUDOMONAS

  172.000 
 • TKS – BTMET NẤM 3 MÀU

  70.000 
 • TINH VÔI 98 – SIÊU SÁT KHUẨN

  38.000 
 • TINANO SUPER 600SE – CITIZEN 777

  17.000 
 • Tilt Super 300EC

  152.000 
 • THUỶ PHÂN TRÙN QUẾ ViF-MAXX Chai 100ml

  25.000 
 • THUỶ PHÂN TRÙN QUẾ ViF-MAXX

  137.000 
 • THUỶ PHÂN RONG BIỂN TUƠI VIF-ONE

  25.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU YAMIDA 100EC

  55.000 
 • Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 5EC Chai 450ml

  272.000 
 • Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 1.9EC Chai 450ml

  125.000 
 • Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 1.9EC Chai 100ml

  35.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC RADIANT 60SC

  51.000 
 • Thuốc trừ sâu sinh học GC-Mite 70SL Chai 500ml

  373.000 
 • Thuốc trừ sâu sinh học GC-Mite 70SL Chai 100ml

  113.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU REGENT 5SC

  83.000 
 • Thuốc trừ sâu Reasgant 3.6EC

  103.000 
 • Thuốc trừ sâu Reasgant 1.8EC

  83.000 
 • Thuốc Trừ Sâu Reagt 800WG

  16.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU RẢI GỐC REGENT 0.3GR Gói 500g

  35.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU RẢI GỐC REGENT 0.3GR Gói 2Kg

  111.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU NILMITE 550SC

  87.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU NAZOMI 2.0 EC

  23.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU NANO THẢO MỘC

  61.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU MOVENTO 150-OD

  131.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU MARSHAL 200 SC Chai 500ml

  220.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU MARSHAL 200 SC Chai 100ml

  51.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU HOPSAN 75EC

  168.000 
 • Thuốc trừ sâu Forfox 400EC

  155.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU DIZORIN SUPER 55EC

  59.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU DANTOTSU 50WG

  29.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU CONFIGENT 3GR

  61.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU COMDA 250EC

  113.000 
 • THUỐC TRỪ SÂU CANON 100SL

  38.000 
 • Thuốc Trừ Sâu Bacca 80WG

  87.000 
 • Thuốc trừ rệp Babsac 750EC

  165.000 
 • THUỐC TRỪ RẦY Anvado 100WP

  20.000 
 • THUỐC TRỪ RẦY VITHOXAM 350SC

  121.000 
 • THUỐC TRỪ ỐC NPIODAN 800wp

  18.000 
 • THUỐC TRỪ ỐC BƯU VÀNG AWAR 700WP

  16.000 
 • Thuốc Trừ Ốc Bươu Vàng TATOO 150AB

  85.000 
 • Thuốc trừ nấm Propman Bul 550SC Chai 1000ml

  728.000 
 • Thuốc trừ nấm Propman Bul 550SC – SẠCH NẤM

  42.000 
 • Thuốc Trừ Nấm Bệnh TALAXYL 25WP

  74.000 
 • Thuốc Trừ Nấm Bệnh ANVIL 5SC Chai 1L

  369.000 
 • Thuốc Trừ Nấm Bệnh ANVIL 5SC Chai 100ml

  48.000 
 • THUỐC TRỪ MỐI LENFOS 50EC

  55.000 
 • THUỐC TRỪ CỎ KANUP 408SL

  142.000 
 • THUỐC TRỪ CỎ GLU-ELONG 15SL

  143.000 
 • THUỐC TRỪ CỎ GFAXONE 20SL

  103.000 
 • THUỐC TRỪ CỎ ANSARON 80WP

  373.000 
 • Thuốc trừ bệnh STOP 5SL Chai 500ml

  199.000 
 • Thuốc trừ bệnh STOP 5SL Chai 100ml

  48.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH SOSIM 300EC Gói 20ml

  27.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH SOSIM 300EC Chai 100ml

  100.000 
 • Thuốc trừ bệnh Score 250EC

  111.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH Revus Opti 440SC

  64.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH POLYOXIN AL 10WP

  25.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH LK-one 50SC

  181.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH HEXAVIL 6SC

  35.000 
 • Thuốc Trừ Bệnh FunSave 33.5SC – ĐỒNG SỮA

  87.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH DACONIL 75WP GÓI 15g

  12.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH COPPER FUNGICIDE

  1.099.000 
 • Thuốc trừ bệnh cây Thái Lan

  893.000 
 • THUỐC TRỪ BỆNH CÂY NORSHIELD 86.2WG

  43.000 
 • THUỐC TRỊ THỐI NHŨN PONER – 40TB

  12.000 
 • Thuốc sát trùng BENKONA Chai 100ml

  25.000 
 • Thuốc sát trùng BENKONA Chai 1L

  152.000 
 • THUỐC KÍCH RỄ THÁI LAN EXOTIC NHÃN XANH

  85.000 
 • THUỐC KÍCH RỄ THÁI LAN EXOTIC

  85.000 
 • THUỐC KÍCH RỄ THÁI LAN Gigantic Orchid Root

  59.000 
 • THUỐC KÍCH RỄ ENROOT

  90.000 
 • Thuốc kích rễ cực mạnh KINA R206

  72.000 
 • Thuốc kích rễ ACROOTS 10SL Chai 480ml

  95.000 
 • Thuốc kích rễ ACROOTS 10SL Chai 1L

  191.000 
 • Thuốc kích rễ ACROOTS 10SL Chai 100ml

  29.000 
 • Thuốc Kích Rễ ACROOTS 10SL Can 3L

  519.000 
 • THUỐC KÍCH HOA GO FLOWER GF

  113.000 
 • THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG LITOSEN 1.95 EC

  64.000 
 • Thuốc Diệt Ốc VT-DAX 700WP

  33.000 
 • THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ANNUAL TREE & SHRUB CHAI 946ml

  1.140.000 
 • Thuốc Dẫn Dụ Ruồi Đục Trái VIZUBON-D

  42.000 
 • THUỐC ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG Tervigo 020SC

  103.000 
 • THUỐC ĐẶC TRỊ PHYTOPHTHORA AGRI-FOS 400 Chai 500ml

  217.000 
 • THUỐC ĐẶC TRỊ PHYTOPHTHORA AGRI-FOS 400 Chai 1L

  407.000 
 • Thuốc đặc trị nấm phấn trắng TRIFLO-TOP 750WG

  29.000 
 • THIRABONG (Thioure 99%) Hộp 1Kg

  139.000 
 • THIRABONG (Thioure 99%)

  22.000 
 • THẢO DƯỢC ĐUỔI CÔN TRÙNG MECA

  103.000 
 • TERRA-SORB foliar SIÊU TO LÁ Chai 500ml

  113.000 
 • TERRA-SORB foliar SIÊU TO LÁ Chai 1L

  207.000 
 • TERRA-SORB foliar SIÊU TO LÁ Chai 100ml

  33.000 
 • TERRA-SORB foliar SIÊU TO LÁ Can 3.8L

  763.000 
 • Terra-Sorb 4 ROOT Chai 500ml

  107.000 
 • Terra-Sorb 4 ROOT Chai 100ml

  29.000 
 • Terra-Sorb 4 ROOT Chai 1000ml

  207.000 
 • Terra-Sorb 4 Root Can 3.8L

  646.000 
 • TERAGEL 17-68-17

  48.000 
 • TENEM 80WP

  172.000 
 • TĂNG HIỆU LỰC THUỐC BVTV – LƯU DẪN ĐẠI BÀNG

  59.000 
 • Sure 99+ (Thiourea 99)

  202.000 
 • SUPERthrive PLANT FOOD

  1.476.000 
 • SUPERthrive Chai 960ml

  2.568.000 
 • SUPERthrive Chai 9.46 lít (2.5 Gallon)

  15.210.000 
 • SUPERthrive Chai 480ml

  1.473.000 
 • SUPER ROOTS VITAMIN B1 Chai 1L

  371.000 
 • SUPER ROOTS VITAMIN B1

  46.000 
 • Super Roots SỮA DINH DƯỠNG

  38.000 
 • SUPER NPK 6-14-6

  181.000 
 • SUPER MAGIE (Magie Sunfat)

  29.000 
 • SUPER KALI (KNO3)

  29.000 
 • SUPER CANXI (Canxi Nitrate)

  29.000 
 • SUPER 99% (Thiourea)

  29.000 
 • Start Vitamin B1 Thái Lan Chai 500ml

  150.000 
 • STARNER 20WP Gói 10g

  20.000 
 • STARNER 20WP Gói 100g

  143.000 
 • Siêu Ra Rễ Trimix DT Super Roots

  25.000 
 • SIÊU MẬP KI F1

  87.000 
 • SIÊU MAGIE TD – SUPER MAGIE

  29.000 
 • SIÊU LÂN TD – SUPER LÂN 11-55-11

  29.000 
 • SIÊU LÂN ĐỎ 650

  33.000 
 • SIÊU LÂN AC 10-60-10 +TE Hũ 500g

  113.000 
 • SIÊU LÂN AC 10-60-10 +TE

  35.000 
 • SIÊU LÂN 550 FLOWERS 10-55-10

  18.000 
 • SIÊU KÍCH RỄ TAKEROOT – USA

  308.000 
 • SIÊU KALI TD – SUPER KALI 7-5-44

  29.000 
 • SIÊU KALI + KẼM

  27.000 
 • Siêu dưỡng chất SUPERthrive Chai 120ml

  436.000 
 • Siêu dưỡng chất SUPERthrive Can 3.8L

  6.496.000 
 • Siêu dưỡng chất SUPERthrive 60ml

  256.000 
 • SIÊU CANXI TD – SUPER CANXI

  29.000 
 • SIÊU CANXI BO HOA KIỂNG Chai 100ml

  22.000 
 • Seaweed Extract Can 3.8L

  553.000 
 • SCHULTZ 19-31-17 ORCHID

  77.000 
 • RootPlex Hũ 100ml

  25.000 
 • RootPlex Can 500ml

  94.000 
 • RootPlex Can 3.8L

  553.000 
 • ROOTING POWDER

  269.000 
 • Ridomil Gold 68 WG Gói 1Kg

  579.000 
 • Ridomil Gold 68 WG Gói 100g

  64.000 
 • REGENT 800WG

  17.000 
 • RAJA 6-32-32 Plus

  144.000 
 • RAJA 30-10-10 Plus

  144.000 
 • RAJA 21-21-21 Plus

  144.000 
 • RAJA 15-30-15 TE

  144.000 
 • RAJA 10-55-10 Plus

  144.000 
 • QUE DINH DƯỠNG JOBE’S – PHÂN CON SÂU

  176.000 
 • ProGibb 10SP (Gibberellic acid 10%)

  9.000 
 • PROFILER 711.1WG

  74.000 
 • Potassium Nitrate KNO3 (13-0-46)

  25.000 
 • PHYSAN LẠNH 20SL Chai 480ml

  308.000 
 • PHYSAN LẠNH 20SL Chai 100ml

  70.000 
 • PHYSAN 20 Mỹ Chai 480ml

  568.000 
 • PHYSAN 20 Mỹ Chai 240ml

  295.000 
 • PHOS 42 THÁI LAN (PHs 42) Chai 500ml

  254.000 
 • PHOS 42 THÁI LAN (PHs 42)

  415.000 
 • Phân Vi Lượng Siêu CANXI BO

  90.000 
 • PHÂN TRUNG LƯỢNG Manhê Sunphat ( Magie Sulphate )

  68.000 
 • Phân Trung Lượng Manhe Sunfat AC-MASUN (Magie + S)

  25.000 
 • Phân Trung Lượng Hơp Trí Casi ( Canxi + Silic )

  116.000 
 • Phân trung lượng bón rễ Ultramax

  22.000 
 • PHÂN TRÙN QUẾ VIÊN NÉN SFARM Túi 5Kg

  181.000 
 • PHÂN TRÙN QUẾ VIÊN NÉN SFARM Gói 1Kg

  40.000 
 • PHÂN TRÙN QUẾ VIÊN NÉN

  61.000 
 • PHÂN TRÙN QUẾ VIÊN ÉP Chuyên Cho PHONG LAN

  43.000 
 • Phân Tan Chậm Viên Nén HYPONeX PROMIC 12-12-12

  280.000 
 • Phân Tan Chậm Túi Lọc NT – 1602 HK1

  31.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 31-8-8 Hũ 1.36Kg

  204.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 31-8-8

  30.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 23-8-8 + TE Hũ 1.36Kg

  204.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 23-8-8 + TE

  30.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 22-10-10 + TE Hũ 150g

  30.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 22-10-10 + TE Hũ 1.36Kg

  204.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 14-14-14 + TE Hũ 1.36Kg

  204.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 14-14-14 + TE

  30.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 12-12-20 + TE Hũ 150g

  30.000 
 • PHÂN TAN CHẬM RYNAN 12-12-20 + TE Hũ 1.36Kg

  204.000 
 • PHÂN TAN CHẬM POLYCOTE 30-9-9+TE

  139.000 
 • PHÂN TAN CHẬM PolyCote 28-8-8 + TE

  139.000 
 • PHÂN TAN CHẬM PolyCote 23-9-13 + TE

  139.000 
 • PHÂN TAN CHẬM POLYCOTE 15-9-20+TE

  139.000 
 • PHÂN TAN CHẬM PolyCote 15-5-20 + TE

  139.000 
 • PHÂN TAN CHẬM POLYCOTE 15-15-15+TE

  142.000 
 • Phân tan chậm Polycote 14-14-14+TE

  142.000 
 • Phân Tan Chậm Polycote 12-12-18 + TE

  139.000 
 • Phân tan chậm Osmocote 14-14-14

  173.000 
 • PHÂN TAN CHẬM NPK 20-10-10 + TE Hũ 200g

  48.000 
 • PHÂN TAN CHẬM NPK 20-10-10 + TE Hũ 1Kg

  129.000 
 • Phân Tan Chậm Nhật HYPONeX MEGAMP K 6-40-6-15

  224.000 
 • Phân Tan Chậm HÀN QUỐC 15-15-15 Hũ 200g

  48.000 
 • Phân Tan Chậm HÀN QUỐC 15-15-15 Hũ 1Kg

  129.000 
 • Phân tan chậm FLOWERS BIO.F 7-5-3 + TE

  59.000 
 • PHÂN TAN CHẬM 5-5-5 + TE

  51.000 
 • PHÂN TAN CHẬM 3-6-6 + TE

  51.000 
 • PHÂN SINH HỌC CRACK WIN – CSV

  436.000 
 • PHÂN NPK TAN CHẬM IB-S1 10-10-10-1

  74.000 
 • Phân Khoáng Sinh Học SITTO FULVIX

  87.000 
 • PHÂN KHOÁNG KALI SUNPHAT – K2SO4

  64.000 
 • Phân hữu cơ vi sinh Multi Germany

  35.000 
 • Phân Hữu Cơ Úc DYNAMIC LIFTER Bao 35Kg

  1.039.000 
 • Phân Hữu Cơ Úc BOUNCE BACK Túi 5Kg

  129.000 
 • Phân Hữu Cơ Úc BOUNCE BACK Gói 1Kg

  30.000 
 • Phân Hữu Cơ Úc BOUNCE BACK Bao 20Kg

  451.000 
 • PHÂN HỮU CƠ TỪ TẢO BẸ NÂU SEASOL

  77.000 
 • PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC WEHG

  182.000 
 • Phân Hữu Cơ Sinh Học ROUND MIC

  52.000 
 • Phân hữu cơ Silic General Organics Armor Si 0-0-4

  1.218.000 
 • Phân Hữu Cơ Riger 4-3-3-54%

  35.000 
 • PHÂN HỮU CƠ PREMIUM ORGANIC 3-2-2

  42.000 
 • Phân Hữu Cơ OMEGA SUPER HUME

  87.000 
 • Phân Hữu Cơ Nhật Bản RainBow

  25.000 
 • PHÂN HỮU CƠ NHẬT BẢN ORGANIC GOW 4-2-2

  42.000 
 • Phân hữu cơ Humic Acid Diamond Black 0-0-1

  1.257.000 
 • PHÂN HỮU CƠ DẠNG TÚI MATSUDA ORGANIC 555 TE

  51.000 
 • PHÂN HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC RAPID RAISER Túi 5Kg

  150.000 
 • PHÂN HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC RAPID RAISER Bao 20Kg

  519.000 
 • PHÂN HỮU CƠ ĐẬM ĐẶC RAPID RAISER

  33.000 
 • PHÂN HỮU CƠ CÁ VÀ TẢO BIỂN ALASKA Can 3.8L

  607.000 
 • Phân gà Nhật Bản NIPPON YUKI Organic

  27.000 
 • Phân Gà Hữu Cơ Agrimartin

  35.000 
 • Phân Dơi Nguyên Chất NUTRI BAT

  40.000 
 • PHÂN DƠI

  74.000 
 • PHÂN DÊ ĐÃ XỬ LÝ

  51.000 
 • Phân Cừu Đức ORGANIC AGRIFERT

  33.000 
 • Phân chậm tan túi lọc NT 1602 HK3

  31.000 
 • Phân chậm tan túi lọc NT 1602 HK2

  31.000 
 • PHÂN CÁ VÀ TẢO BIỂN agBasics Seaweed Plus Chai 100ml

  34.000 
 • Phân Cá Organic SUPER PROFISH

  77.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ VÀ TẢO BIỂN ALASKA XANH CHAI 1L

  176.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ VÀ TẢO BIỂN ALASKA Chai 500ml

  103.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ VÀ TẢO BIỂN ALASKA Chai 1L

  176.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ VÀ TẢO BIỂN ALASKA Chai 100ml

  29.000 
 • Phân cá hữu cơ Phú Hảo Chai 500ml

  103.000 
 • Phân cá hữu cơ Phú Hảo Chai 250ml

  59.000 
 • Phân cá hữu cơ Phú Hảo Chai 1000ml

  191.000 
 • Phân Cá Hữu Cơ GREENFARM – CANADA Bao 10Kg

  1.127.000 
 • Phân Cá Hữu Cơ GREENFARM – CANADA

  124.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ PowerFeed Chai 100ml

  33.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ PowerFeed CHAI 1 LÍT

  259.000 
 • PHÂN CÁ HỮU CƠ PowerFeed Can 3L

  719.000 
 • Phân Bón Vitamin B1 Đầu Trâu Amica

  23.000 
 • Phân bón viên HYPONeX PROMIC 12-12-12 Gói 3 Viên

  16.000 
 • Phân Bón Vi Lượng HC-101

  38.000 
 • Phân Bón Vi lượng Green Forever

  139.000 
 • Phân Bón Vi Lượng ĐỒNG XANH

  259.000 
 • PHÂN BÓN VI LƯỢNG COMBI LIQUID (ORGANIC CHELATE)

  51.000 
 • Phân bón vi lượng AC-Zinmac

  48.000 
 • PHÂN BÓN VI LƯỢNG AC-TL QUA TO

  38.000 
 • Phân Bón Vi Lượng AC – TAI VOI 206 Hũ 500g

  157.000 
 • Phân Bón Vi Lượng AC – TAI VOI 206 Hũ 100g

  33.000 
 • PHÂN BÓN UREA HUMATE

  77.000 
 • Phân Bón Thủy Sinh HP-111 (11-11-11+TE)

  29.000 
 • Phân Bón Tảo Đỏ AgroGain WP

  16.000 
 • PHÂN BÓN TẢO BẸ NÂU SEASOL CHAI 100ml

  33.000 
 • PHÂN BÓN TẢO BẸ NÂU SEASOL CHAI 1 LÍT

  259.000 
 • Phân Bón Sinh Học HUMI[K] ( HUMIC ACID 95% )

  191.000 
 • Phân bón sinh học Ami Green Chai 1L

  451.000 
 • Phân bón sinh học Ami Green

  51.000 
 • PHÂN BÓN ONE PLUS – USA

  155.000 
 • Phân Bón NT 1001.S 16-16-8

  44.000 
 • Phân bón NPK Yates Growth (TDSG 01) Chai 500ml

  956.000 
 • Phân bón NPK Yates Growth (TDSG 01) Chai 100ml

  226.000 
 • Phân Bón NPK 6-30-30

  29.000 
 • Phân Bón NPK 30-10-10

  29.000 
 • Phân Bón NPK 20-20-20

  29.000 
 • Phân Bón NPK 15-30-15

  29.000 
 • Phân Bón NPK 10-55-10

  29.000 
 • Phân Bón MKP 0-52-34

  29.000 
 • PHÂN BÓN LÁ YaraVita BORTRAC Chai 100ml

  38.000 
 • PHÂN BÓN LÁ VK. HUMATE 2-5-3 + TE Chai 250ml

  246.000 
 • PHÂN BÓN LÁ VK. HUMATE 2-5-3 + TE

  55.000 
 • PHÂN BÓN LÁ VI LƯỢNG NT 401.N

  34.000 
 • PHÂN BÓN LÁ THC 293 EX

  31.000 
 • Phân bón lá SUPER HUME Chai 500ml

  103.000 
 • Phân bón lá SUPER HUME Chai 250ml

  61.000 
 • Phân bón lá SUPER HUME Chai 1L

  191.000 
 • PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC RAYKAT GROWTH Chai 100ml

  103.000 
 • PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC RAYKAT GROWTH

  844.000 
 • PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC RAYKAT FINAL Chai 100ml

  103.000 
 • PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC RAYKAT FINAL

  844.000 
 • Phân Bón Lá Sinh Học AMUROX ( Silic ) Chai 1L

  306.000 
 • Phân Bón Lá Sinh Học AMUROX ( Silic ) Chai 100ml

  40.000 
 • PHÂN BÓN LÁ RAYKAT START Chai 1L

  844.000 
 • Phân Bón Lá PEKA 0-29-26 Chai 500ml

  207.000 
 • Phân Bón Lá PEKA 0-29-26 Chai 240ml

  113.000 
 • Phân Bón Lá PEKA 0-29-26 Chai 100ml

  48.000 
 • PHÂN BÓN LÁ ORCHID NPK 19-31-17 +TE

  30.000 
 • Phân Bón Lá NPK LÂN BO KẼM

  77.000 
 • PHÂN BÓN LÁ KÍCH RỄ RAYKAT START Chai 100ml

  103.000 
 • Phân bón lá Kali Silic ( Ka-Silic )

  16.000 
 • Phân Bón Lá Hữu Cơ ORGANO FORGE

  200.000 
 • Phân Bón Lá Grow More LIQUINOX Start P2

  42.000 
 • PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP ROOTS 2 USA Chai 500ml

  269.000 
 • PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP ROOTS 2 USA Can 1L

  477.000 
 • PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP ROOTS 2 Tuýt 8ml

  5.000 
 • PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP ROOTS 2 Chai 100ml

  57.000 
 • PHÂN BÓN LÁ BORTRAC Chai 500ml

  152.000 
 • Phân Bón Lá AminoQuelant – Zn/Mn ( Kẽm + Magan ) Chai 1L

  243.000 
 • Phân Bón Lá AminoQuelant – Zn/Mn ( Kẽm + Magan ) Chai 100ml

  40.000 
 • Phân Bón Lá AminoQuelant – Zn ( Kẽm ) Chai 1L

  243.000 
 • Phân bón lá AminoQuelant – Zn ( Kẽm ) Chai 100ml

  40.000 
 • Phân Bón Lá AminoQuelant – Mg ( Magie ) Chai 1L

  243.000 
 • Phân Bón Lá AminoQuelant – Mg ( Magie ) Chai 100ml

  40.000 
 • PHÂN BÓN LÁ 10-52-17 Hũ 100g

  35.000 
 • Phân Bón Kích Rễ KINA R206

  9.000 
 • Phân bón Hyponex Liquid 6-10-5

  100.000 
 • PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC BIO.LAND

  74.000 
 • Phân Bón Hữu Cơ SAVIA – JORD Túi 5kg

  143.000 
 • Phân Bón Hữu Cơ SAVIA – JORD Bao 25kg

  429.000 
 • PHÂN BÓN HỮU CƠ MATSUDA ORGANIC 4-3-3

  46.000 
 • PHÂN BÓN HỮU CƠ KHOÁNG MINRO 6-4-6 + TE

  51.000 
 • PHÂN BÓN HỮU CƠ KHOÁNG MINRO 5-5-5 + TE

  51.000 
 • Phân Bón Hữu Cơ HERBAFARM Chai 250ml

  98.000 
 • Phân Bón Hữu Cơ HERBAFARM Chai 1L

  337.000 
 • Phân Bón Hữu Cơ HERBAFARM Can 5L

  1.398.000 
 • PHÂN BÓN HỮU CƠ GENERAL ORGANICS CaMg+ 1-0-0

  1.257.000 
 • PHÂN BÓN HOA HỒNG 10-20-5

  46.000 
 • Phân bón gốc NPK 15-9-20 + TE

  46.000 
 • PHÂN BÓN EPNON N30 30-7-13

  27.000 
 • Phân bón đuổi côn trùng CHIVY

  103.000 
 • Phân bón DOXACO MKP 0-52-34

  103.000 
 • PHÂN BÒ ĐÃ QUA XỬ LÝ LAVAMIX GÓI 3L

  18.000 
 • Pesieu 500SC Gói 10ml

  12.000 
 • Pesieu 500SC Chai 450ml

  347.000 
 • Pesieu 500SC Chai 100ml

  83.000 
 • Pekacid 0-60-20

  100.000 
 • ORTUS 5SC | ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ

  83.000 
 • ORG-HUM – Humic Acid Can 3L

  501.000 
 • ORG-HUM – Humate Chai 100ml

  27.000 
 • ORG-HUM – Humate Chai 1 Lít

  202.000 
 • Orchird 19-31-17 Viet Ha Fertilizer

  31.000 
 • Ống Phân Bón Cắm Chậu HYPONeX TĂNG CƯỜNG

  20.000 
 • Ống dung dịch phân bón Hyponex 0.12-0.2-0.1

  20.000 
 • OK-Sulfolac 85SC

  90.000 
 • Nutri For Roots

  33.000 
 • NUTAC SUPER-K Siêu Kali 7-13-34 + 12.5% Zn

  230.000 
 • NURSERYACE (NA) 12-6-6-2 Phân Quả Bàng

  103.000 
 • NƯỚC CẮM HOA ASA CHAI 400ml

  51.000 
 • NT Vitamin B1 Chai 100ml

  22.000 
 • NT Vitamin B1 – Chai 250ml

  42.000