Category: BỆNH KHÔ LÁ

TRIỆU CHỨNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ LÁ TRÊN HOA CÚC

Triệu chứng:

Bệnh xuất hiện trên lá, một số gây hại ở chồi và hoa. Lá bị bệnh đổi màu, có các đốm vàng nhạt hoặc vàng nâu phân biệt rõ rệt với gân lá. Đốm bệnh lớn dần làm lá xoăn và khô héo. Chồi và hoa bệnh cũng bị xoăn lại và héo.

Nguyên nhân gây bệnh:

Do Tuyến trùng Aphelenchoides ritzemabosi gây ra. Tuyến trùng A.ritzemabosi ký sinh, phá hại trên hoa cúc. Tuyến trùng phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, xâm nhập vào cây qua khí khổng, chích hút nhựa làm lá và hoa khô héo. Chúng có thể sống trong cây bệnh và trong đất tới 6 – 7 tháng. Tuyến trùng lan truyền qua ngọn giâm, cây bị bệnh và nước tưới.

Biện pháp phòng trừ:

Dùng cây giống sạch bệnh. Phát hiện sớm cây bị bệnh để xử lý kịp thời, nhổ bỏ cây bệnh. Ngoài ra có thể trồng hoa vạn thọ xung quanh vườn để dẫn dụ tuyến trùng vào gốc hoa vạn thọ.

– Sử dụng cành giâm, cây giống không bị bệnh.

– Vệ sinh đồng ruộng, ngắt bỏ lá, chồi và hoa bị bệnh tiêu hủy.

– Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc BVTV sau để phòng trừ:

MAXBULL

+ Chitosan (Tramy 2 SL)

+ Cytokinin (Geno 2005 2 SL)

THUỐC ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ CAO

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH 
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn
Liên hệ mua hàng : 0877552373
Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
Link youtube :https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng